Make your own free website on Tripod.com

Czym różni się tradycja Gelug
od innych tradycji buddyzmu tybetańskiego?
www.tradycja.gelug.opx.pl
1